Artykuły

Uchwała Zebrania Mieszkańców Osiedla Michałowice Nr 2/2010 z dn. 28.09.2010

Zebranie Mieszkańców Osiedla Michałowice

postanawia następująco rozdysponować środki finansowe przekazane przez Radę Gminy na potrzeby mieszkańców w roku 2011 :

- 1 300,00 zł na prowadzenie strony internetowej Zarządu Osiedla w roku 2011.

- 43 952,40 zł na zorganizowanie dla mieszkańców Osiedla w roku 2011 grupowych zajęć edukacyjnych i ruchowych.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Michałowice

Anna Olak-Popko

Content: © Copyright 2018: Zarząd Osiedla Michałowice
Template: Joomla 3.0 templates. All rights reserved.