Biblioteka Publiczna Gminy Michałowice

ul. Raszyńska 34
05-816 Michałowice
tel/fax (48-22) 723 86 00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

http://biblioteka.michalowice.pl


Regulamin biblioteki (wyciąg)

 

1. Prawo do bezpłatnego korzystania z wypożyczalni mają stali mieszkańcy Gminy Michałowice, od innych pobierana jest kaucja.

2. Przy zapisie zgłaszający powinien okazać dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość i miejsce zamieszkania z wpisanym numerem PESEL.

3. Za nieletniego czytelnika podpisują zobowiązanie i odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.

4. Wypożyczyć można jednocześnie 1 - 3 książki na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc.

5. Za przetrzymanie książek ponad ustalony termin biblioteka pobiera opłaty w kwocie 3 zł od woluminu za każdy rozpoczynający się tydzień po terminie zwrotu.

6. Za zniszczoną książkę pobierana jest jej równowartość.

7. Z księgozbioru podręcznego można korzystać wyłącznie na miejscu.

 

Historia biblioteki w Michałowicach

 

Biblioteka. działająca obecnie pod nazwą Biblioteka Publiczna Gminy Michałowice, rozpoczęła swą działalność w 1953 roku w Opaczy przy ulicy Ludowej (obecnie Ryżowej Nr 101), w prywatnym budynku stanowiącym siedzibę Urzędu Gminy i Posterunku Milicji Obywatelskiej.

Początkowo działała jako punkt biblioteczny Powiatowej Biblioteki w Pruszkowie, ale już w roku następnym przyjęła nazwę Biblioteki Gromadzkiej w Opaczy i stała się samodzielną placówką, posiadającą z czasem osiem punktów bibliotecznych w okolicznych wsiach. Pierwszy rok swej działalności biblioteka zamknęła księgozbiorem liczącym 667 woluminów.

Jedną z założycielek i jednocześnie pierwszą kierowniczką biblioteki była pani Maria CHWAŚCIŃSKA, pełniącą tę funkcję do 1955 roku. W latach 1955-1973 biblioteką kierowali kolejno: Bolesław OCHMAN, Anna UMERSKA i Wacław WITKOWSKI. W 1974 r. nowym kierownikiem biblioteki został pan Andrzej Jan RÓG, pełniący tę funkcję przez kolejnych 30 lat. Od 2004 r. kierownikiem biblioteki jest Ewa KISIEL.

W 1960 roku Biblioteka Gromadzka w Opaczy otrzymała pomieszczenie na bibliotekę i czytelnię w poszkolnym baraku w Michałowicach przy ul. Raszyńskiej 54. Lokal ten był w bardzo złym stanie technicznym i nie nadawał się praktycznie do użytku. Konieczny był remont kapitalny, a przede wszystkim wymiana podłóg, instalacji elektrycznej oraz zainstalowanie nowego ogrzewania.

Przenosiny do nowego, jednak nieodpowiedniego dla biblioteki lokalu, nie mogły zmienić faktu, że była ona jedną ze słabszych w powiecie pruszkowskim. Główną przyczynę jej słabości stanowił nieodpowiedni lokal – zimne, ciemne i nieestetyczne pomieszczenie nie zachęcało czytelników do częstych odwiedzin, a pracownikom odbierało ochotę do pracy. Przyczyną niskich wypożyczeń były również liczne przerwy w działalności biblioteki spowodowane częstymi zmianami kadrowymi.

W 1973 r. w wyniku przeprowadzonej reformy administracyjnej powstała Gmina Michałowice, w skład której weszły tereny dawnej Gromady Opacz oraz tereny należące wcześniej do innych gromad. W ten sposób na obszarze gminy znalazły się jeszcze dwie placówki biblioteczne: w Komorowie i w Nowej Wsi, które od tej pory będą pełnić rolę filii biblioteki w Michałowicach.

Przełomowym momentem dla placówki był rok 1974, w którym wykonano długo odkładany remont. Znaczącą poprawę warunków pracy, szczególnie funkcjonalności pomieszczeń, uzyskano dopiero po następnym remoncie, przeprowadzonym na przełomie lat 1981/82. W jego trakcie lokal biblioteczny powiększono o dodatkowe pomieszczenie, służące od tej pory za zaplecze biblioteki.

Usunięcie ścianki działowej między wypożyczalnią, a czytelnią pozwoliło racjonalnie ustawić księgozbiór dla dorosłych i znaleźć wyraźnie wydzielone miejsce na literaturę piękną dla dzieci i młodzieży. Mimo niewielkiej powierzchni ok. 60 m2 nie odnosiło się wrażenia, że lokal jest zatłoczony.

Taki stan rzeczy utrzymywał się aż do 1994 roku, kiedy to decyzją Zarządu Gminy, w związku z planowaną rozbiórką baraku, biblioteka została przeniesiona do pomieszczenia o przybliżonej powierzchni (67 m2), mieszczącego się pomiędzy budynkiem Urzędu Gminy przy ul. Raszyńskiej 34, a budynkiem Poczty Polskiej.

Ledwie biblioteka zaaklimatyzowała się w nowym miejscu i czytelnicy przywykli do zmienionych godzin otwarcia, w styczniu 1996 roku zmuszeni zostaliśmy do kolejnej przeprowadzki. Tym razem biblioteka została umieszczona w budynku Gminnego Przedszkola przy ul. Szkolnej 13. Pomieszczenie, które otrzymała miało ok. 92 m2 i było zwykłą salą przedszkolną. Aby biblioteka mogła w nim funkcjonować potrzebne były prace adaptacyjne m.in. wykonanie oddzielnego wejścia do lokalu, oraz założenie krat w pomieszczeniu mieszczącym nowo zakupiony sprzęt komputerowy.

W tym samym roku jedna z filii bibliotecznych (w Komorowie) decyzją Zarządu Gminy została podniesiona do rangi Biblioteki Gminnej, co spowodowało zburzenie istniejącej sieci. Wzrost liczby dzieci w wieku przedszkolnym spowodował, że w sierpniu 1998 r. poproszeni zostaliśmy przez dyrekcję przedszkola o opuszczenie należącego do niej lokalu. Zarząd Gminy zadecydował o przeniesieniu biblioteki do pomieszczenia w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 15, pełniącego do tej pory funkcję biblioteki szkolnej. Na stosunkowo małej powierzchni ok. 66 m2, udało nam się zgromadzić 24 756 woluminów, wykorzystując na ustawienie regałów wszystkie wolne powierzchnie. Znaleźliśmy również miejsce na „ czytelnię” czyli niewielki stolik, przy którym cztery osoby mogą skorzystać z księgozbioru podręcznego czy przejrzeć prenumerowaną przez bibliotekę prasę.

W 2004 r. biblioteka zakupiła sprzęt komputerowy oraz program biblioteczny MAK, umożliwiający stworzenie komputerowych katalogów księgozbioru. W tym samym roku placówkę objął nowy dyrektor, wyłoniony w drodze konkursu. W sierpniu 2006 r. biblioteka ponownie zmieniła swą lokalizację, została przeniesiona do innego pomieszczenia w szkole, które poprzednio zajmowała "zerówka". Otrzymany lokal ma powierzchnię porównywalną do poprzedniego.

Ewa Kisiel

Content: © Copyright 2019: Zarząd Osiedla Michałowice
Template: Joomla 3.0 templates. All rights reserved.