Ścieki

Ścieki z terenu Gminy Michałowice są pompowane przy pomocy 19 przepompowni ścieków do oczyszczalni ścieków w Pruszkowie, która została oddana do eksploatacji w 1984 roku, a jej właścicielem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie.

Jest to obiekt bardzo nowoczesny i przechodzący w ostatnim czasie szereg modernizacji, jak również poważną rozbudowę, która ma dostosować oczyszczalnię do potrzeb miasta, jak również ościennych gmin. Planowana przepustowość po rozbudowie i modernizacji to 52.000 m3/dobę. W roku 2004 średnio do oczyszczalni dopływało około 40.000 m3/dobę.

Jest to oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna z podwyższoną skutecznością usuwania biogenów, wykorzystującą w procesie oczyszczania osad czynny. Dopływające ścieki są przepuszczane przez kraty, następnie poprzez piaskownik trafiają do osadników wstępnych. Osad wykorzystywany jest przez wydzielone komory fermentacyjne do produkcji biogazu, a ciecz nadosadowa trafia poprzez zbiornik retencyjno – uśredniający do reaktora biologicznego. Następnie ścieki kierowane są do osadników wtórnych, a stamtąd trafiają do rzeki Utraty. Tak w bardzo ogólny sposób można przedstawić prace oczyszczalni.

Procesy zachodzące w poszczególnych fazach oczyszczania są monitorowane i sterowane komputerowo. Powstający biogaz wykorzystywany jest do celów własnych oczyszczalni: dzięki wybudowanej kotłowni zapewnia ciepło w budynkach oraz ciepłą wodę. Nadmiar jest spalany w pochodni. Nie bez znaczenia jest również fakt, że parametry chemiczne odprowadzanych ścieków spełniają kryteria wyznaczone dla I klasy czystości wód powierzchniowych, co ma kolosalne znaczenie dla poprawy jakości wody rzeki Utraty. Z badań prowadzonych na terenie oczyszczalni wynika, że woda w rzece za miejscem zrzutu ścieków ma znacznie lepsze parametry chemiczne niż przed ujściem.

Content: © Copyright 2019: Zarząd Osiedla Michałowice
Template: Joomla 3.0 templates. All rights reserved.