Artykuły

Zarząd Osiedla Michałowice - Propozycje do budżetu gminy w roku 2011

Podczas ostatniego zebrania mieszkańców Osiedla Michałowice przygotowano następujące propozycje inwestycyjne

1. Bezpieczne stojaki na rowery z zadaszeniem przy stacji WKD Michałowice.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej dla indywidualnych odbiorców przy Al. Topolowej i końcowym odcinku ul. Regulskiej.
3. Remont i modernizacja ulic: Mickiewicza, Kościuszki, Kwiatowej i końcowego odcinka Kolejowej.
4. Wykonanie odwodnienia w ul. Partyzantów i ul. Krótkiej.
5. Rozpoczęcie budowy Stacji Uzdatniania Wody Michałowice.
6. Przedłużenie ważności wspólnego biletu komunikacyjnego WKD/Transport Miejski do stacji WKD Michałowice.
7. Wykonanie oświetlenia Al. Topolowej od istniejącego do cmentarza.
8. Przykrycie rowu melioracyjnego w ul. Wesołej.
9. Zarezerwowanie środków niezbędnych do pozyskania terenów od ANR pod ważne społecznie cele (tereny rekreacyjne, świetlica wiejska).
10. Odbiór liści i trawy od mieszkańców.
11. Budowa progów spowalniających w ul. Partyzantów.
12. Budowa chodnika w ul. Regulskiej do cmentarza.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Michałowice

Anna Olak-Popko

Content: © Copyright 2018: Zarząd Osiedla Michałowice
Template: Joomla 3.0 templates. All rights reserved.