Gospodarka odpadami

1/ Selektywne gromadzenia odpadów

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowice, odpady należy zbierać selektywnie. Dopuszcza się zbieranie odpadów z podziałem na frakcję suchą i mokrą, lub w sposób częściej praktykowany: kuchenne ulegające biodegradacji, szkło białe, szkło kolorowe, tworzywa sztuczne, metal, papier i tektura, liście i trawa oraz odpady pozostałe.

Pod pojęciem odpady suche należy rozumieć, odpady komunalne, które nie ulegają biodegradacji.
Odpady mokre (kuchenne) to odpady ulegające biodegradacji.

2/ Odpady wielkogabarytowe

Referat Gopodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Michałowice zapewni bezpłatny odbior odpadów wielkogabarytowych. Chęć pozbycia się odpadów należy zgłaszać osobiście lub telefonicznie do referatu 723 - 93 - 35.

3/ Zużyte baterie

Punkty zbiórki zużytych baterii w osiedlu Michałowice:
a. Urząd Gminy, ul. Raszyńska 34
b. Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna
c. Gimnazjum, ul. Szkolna

4/ Zużyty sprzęt AGD i RTV

Referat Gopodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Michałowice zapewni bezpłatny odbior odpadów RTV i AGD od wszystkich mieszkańców Gminy. Chęć pozbycia się odpadów należy zgłaszać osobiście lub telefonicznie do referatu 723 - 93 - 35.

5/ Akumulatory

Zużyte akumulatory są odbierane przez wyspecjalizowane sklepy na zasadzie wymiany: kupujemy nowy akumulator, a stary zostawiamy.

6/ Złom

Urząd Gminy Michałowice obiecał, że Już wkrótce poda informację o sposobie pozbycia się niepotrzebnego złomu z własnej posesji.

7/ Azbest (eternit)

Urząd Gminy systematycznie zbiera informacje o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania.
Każdy mieszkaniec, który posiada eternit na dachu, powinien zgłosić ten fakt do Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na stosownym formularzu. Zgłoszenie ma na celu stworzenie ewidencji eternitu znajdującego się na terenie Gminy.

8/ Wykaz firm uprawnionych do wywozu odpadów

Komorów

Anna Kuleta, Komorów, ul. 3 Maja 38, 758 – 08 – 50, Płynne.

Milanówek

Petroniusz Frejlich, Milanówek, ul. Ludowa 7b, 724 – 90 – 20, Stałe.

Opacz Mała

ARKANZEN, Opacz Mała, ul. Czysta 9, 723 – 48 – 38, Płynne i stałe.
SIR – COM, Opacz Mała, ul. Targowa 28, 723 – 85 – 81, Płynne i stałe.

Pruszków

EKO – Dar, Pruszków, ul. Błońska 27, 728 – 93 – 24, Stałe.
Jęd – Bek, Pruszków, ul. Emancypantek 7, 728 – 74 – 51, Płynne i stałe.
MZO Pruszków, Pruszków, ul. Bryły 4, 758 – 20 – 63, Płynne i stałe.
Stanisław Walicki, Pruszków, ul. Zacisze 3/1, Płynne.
Wiesław Ozimek, Pruszków, ul. Powstańców 2/6, Płynne.

Raszyn

Leon Szeląg, Raszyn, ul. Słowikowskiego 62a, 720 – 33 – 97, Płynne.

Warszawa

Byś, Warszawa, ul. Arkuszowa 43, 835 – 40 – 48, Płynne i stałe.
Clipper, Warszawa, ul. Muszkieterów 31, 868 – 45 – 92, Płynne.
HETMAN, Warszawa, Al. Krakowska 110/114, 868 – 48 – 20, Płynne i stałe.
Krystyna Michalak, Warszawa, ul. Aksamitna 26, 846 – 51 – 29, Płynne.
MPO Warszawa, Warszawa, ul. Obozowa 43, 662 – 14 – 10, Płynne i stałe.
Remondis Recycling, Warszawa, ul. Zawodzie 16, 858 – 75 – 67, Płynne i stałe.
Sita Polska, Warszawa, ul. Zawodzie 5, 492 – 43 – 00, Płynne i stałe.
WC Chatka s.c., Warszawa, ul. Kasprowicza 78, 864 – 07 – 09, Płynne.

Wólka Grodziska

AMINEX, Wólka Grodziska 33, 792 – 19 – 79, Stałe.

Content: © Copyright 2019: Zarząd Osiedla Michałowice
Template: Joomla 3.0 templates. All rights reserved.