Energia elektryczna

Zaopatrzenie gminy w energię elektryczną zapewnia system krajowy przez stacje energetyczne. Podstawowe zasilanie 110/15 kV następuje z Ursusa, rezerwowe zasilanie z Pruszkowa i drugie przygotowywane z Raszyna. Zapewnienie gminie Michałowice dostatecznych ilości i pewności dostaw mocy uzależnione jest od stanu sieci i możliwości stacji przekaźnikowych. Zarówno sieć, jak i stacje są przeciążone. Rejon energetyczny w Pruszkowie potwierdza potrzebę zwiększenia liczby stacji zasilania i zmodernizowania sieci niskiego napięcia.

Content: © Copyright 2019: Zarząd Osiedla Michałowice
Template: Joomla 3.0 templates. All rights reserved.