Gaz sieciowy

Gaz sieciowy (ziemny wysokometanowy) jest wykorzystywany w gminie do celów bytowo - gospodarczych i w działalności gospodarczej. Zasilanie odbywa się ze stacji w Regułach przez rurociąg przesyłowy oraz drugostronnie z Raszyna ulicą Polną.

Z gazu sieciowego korzysta większość mieszkańców, około 94%, w tym 84 % użytkuje gaz do celów grzewczych. Jednostkowe zużycie gazu na cele grzewcze ulega sezonowym wahaniom, uzależnionym od temperatur zewnętrznych w okresach zimowych. Zużycie gazu na pozostałe cele jest względnie ustabilizowane. Nie występują żadne trudności w zapewnieniu dostaw. Relacje zużycia w mieszkaniach z ogrzewaniem do nie korzystających z gazu do celów grzewczych wynosi ok. 4:1. Problemem do rozwiązania w najbliższym czasie jest wymiana starej sieci gazowej budowanej około 30 lat temu (sieć uliczna i przyłączeniowa).

Content: © Copyright 2019: Zarząd Osiedla Michałowice
Template: Joomla 3.0 templates. All rights reserved.