Sieć drogowa w gminie

Układ drogowy w gminie Michałowice tworzą drogi wojewódzkie - 4 km (droga nr 719 Warszawa - Żyrardów), drogi powiatowe - 30 km oraz gminne - 150 km. Prawie wszystkie drogi tego układu mają nawierzchnie twarde.

Z dróg gminnych nawierzchnię asfaltową posiada obecnie 75,0 km. Pozostałe rodzaje nawierzchni na tych drogach to beton (1,0 km), kora asfaltowa (3,0 km),tłuczeń (17,8 km), żużel (33,0 km), żwir (0,5 km) i grunt naturalny (19,9 km).

Prawie 40% długości sieci dróg gminnych przypada na trzy obręby geodezyjne z zabudową typu osiedlowego, drogi gminne mają tu charakter ulic miejskich, a ich sieć stanowi w miarę regularny układ dostosowany do bezpośredniej obsługi działek budowlanych. Przy drogach gminnych i powiatowych aktualnie na terenie gminy znajduje się 18,2 km chodników.

Content: © Copyright 2019: Zarząd Osiedla Michałowice
Template: Joomla 3.0 templates. All rights reserved.