Artykuły

Uchwała Zebrania Mieszkańców Osiedla Michałowice Nr 1/2009 z dn. 24.09.2009 r.

Zebranie Mieszkańców Osiedla Michałowice postanawia następująco rozdysponować środki finansowe przekazane przez Radę Gminy na potrzeby mieszkańców w roku 2009 oraz przekazane, ale nie wykorzystane w roku 2008:

- 1 220,00 zł na prowadzenie strony internetowej Zarządu Osiedla w roku 2010.
- 13 325,00 zł na analizę prawną korzyści (materialnych i niematerialnych) dla Osiedla i jego mieszkańców, mogących płynąć z planowanego pomiaru hałasu lotniczego w Osiedlu.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Michałowice

Anna Olak-Popko

Content: © Copyright 2018: Zarząd Osiedla Michałowice
Template: Joomla 3.0 templates. All rights reserved.