Gimnazjum w Michałowicach im. Księcia J. Poniatowskiego

ul. Szkolna 15
05-816 Michałowice
tel. 022 753-02-40
fax 022 753-02-40

http://www.gimmichalowice.pl

 

Gimnazjum funkcjonuje od 1999 roku, korzystając z sal Szkoły Podstawowej. Od roku szkolnego 2001/2002 gimnazjum nosi imię Księcia Józefa Poniatowskiego. W roku szkolnym 2002/2003 opracowany został program edukacyjny zawierający opis tradycji gimnazjum uwzględniającej osobę patrona.

Od 2002 uczniowie uczą się w nowym budynku, w którym przygotowano 6 pracowni przedmiotowych. Do dyspozycji uczniów są między innymi 4 sale audiowizualne, 2 pracownie komputerowe, hala sportowa, siłownia oraz nowoczesny kompleks sportowy ze sztucznym lodowiskiem.

Urząd Gminy w Michałowicach wyposaża sale w pomoce naukowe, zapewnia organizację wielu zajęć pozalekcyjnych, zachęca nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji i stosowania innowacji metodycznych i dydaktycznych w przekazywaniu wiedzy uczniom.

Szkoła jest uczestnikiem ogólnopolskiego programu Szkoła Ucząca Się (SUS). Grono pedagogiczne zachęca młodzież do aktywnego udziału w życiu szkoły i środowiska.

Działania te wspiera Samorząd Uczniowski, który organizuje uroczystości szkolne, akcje charytatywne, festyny na Dzień Dziecka i Sportu, Dzień Samorządności, dyskoteki, bierze aktywny udział podczas festynu w Dni Gminy Michałowice, prowadzi szkolny konkurs "Klasa z klasą" oraz redaguje gazetę szkolną "Michałowicki gimnazjalista".

Content: © Copyright 2019: Zarząd Osiedla Michałowice
Template: Joomla 3.0 templates. All rights reserved.