Artykuły

Infrastruktura

Wodociągi

Mieszkańcy Gminy Michałowice zaopatrywani są w wodę z dwóch niezależnych źródeł:
- wodociągu centralnego eksploatowanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Warszawie (http://www.mpwik.com.pl), oraz dwóch stacji uzdatniania wody z ujęć głębinowych monitorowanych przez Wodrol S.A. w Pruszkowie (http://www.wodrol.com).

Łączna długość sieci wodociągowej na terenie Gminy wynosi ok. 93 km. Woda pobierana jest przez ok. 3 000 przyłączy, co sprawia, że już ponad 10 000 mieszkańców naszej Gminy ma dostęp do wodociągu gminnego.

Jednym ze źródeł wody dla Gminy Michałowice jest warszawski wodociąg centralny. Woda czerpana jest infiltracyjne spod dna Wisły. W trakcie procesu uzdatniania jest filtrowana przez filtry pospieszne i powolne, dezynfekowana dwutlenkiem chloru. Drugi ciąg technologiczny oczyszcza wodę pobraną z Osadnika Czerniakowskiego wykorzystując proces wstępnego utleniania, koagulacji z użyciem siarczanu glinowego, filtracji pospiesznej i dezynfekcji dwutlenkiem chloru.

Energia elektryczna

Zaopatrzenie gminy w energię elektryczną zapewnia system krajowy przez stacje energetyczne. Podstawowe zasilanie 110/15 kV następuje z Ursusa, rezerwowe zasilanie z Pruszkowa i drugie przygotowywane z Raszyna. Zapewnienie gminie Michałowice dostatecznych ilości i pewności dostaw mocy uzależnione jest od stanu sieci i możliwości stacji przekaźnikowych. Zarówno sieć, jak i stacje są przeciążone. Rejon energetyczny w Pruszkowie potwierdza potrzebę zwiększenia liczby stacji zasilania i zmodernizowania sieci niskiego napięcia.

Warszawska Kolej Dojazdowa WKD

Gminę Michałowice przecina od strony północnej linia kolejowa WKD, prowadząca jedynie trakcję pasażerską i stanowiąca jedną z form szybkiej kolei miejskiej aglomeracji warszawskiej. Przystanek Michałowice znajduje się w odległości 11,1 km od dworca Warszawa Centralna.

Warszawska Kolej Dojazdowa (WKD), dawniej Elektryczna Kolej Dojazdowa lub Elektryczne Koleje Dojazdowe (EKD) – spółka wykonująca przewozy pasażerskie na linii kolei normalnotorowej na odcinku Warszawa Śródmieście WKD – Podkowa Leśna – Grodzisk Mazowiecki Radońska, z odgałęzieniem Podkowa Leśna – Milanówek Grudów.

27 września 2007 roku nastąpiło zamknięcie procesu prywatyzacji Warszawskiej Kolei Dojazdowej WKD. Nowym właścicielem Spółki jest Konsorcjum Samorządowe, w skład którego weszli: Samorząd Województwa Mazowieckiego i sześć gmin leżących na trasie WKD. Spółka przewiduje m.in. odnowienie taboru kolejowego. Aby jednak wymienić cały tabor kolejowy i aby kolejki mogły kursować według obecnego rozkładu jazdy, należy zakupić aż 14 nowych składów kolejowych. Najprawdopodobniej nastąpi to w drugiej połowie 2009 roku.

Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.
ul. Batorego 23
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel.(22) 755-55-64
fax (22) 755-20-85
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
          Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
http://www.wkd.com.pl/

 

Historia WKD


W 1918 roku powstała spółka Siła i Światło, której wiodącym kapitałem był kapitał angielski. Spółka ta była inicjatorem, inwestorem i właścicielem EKD. Pierwszy pociąg wyjechał na linię 11 grudnia 1927 r. Była to pierwsza normalnotorowa, zelektryfikowana linia kolejowa w Polsce.

Budowę linii rozpoczęto w Komorowie i poprowadzono ją w obu kierunkach, tj. w kierunku Warszawy i kierunku Grodziska Mazowieckiego. Pierwotny przebieg linii na terenie Warszawy różnił się od obecnego. Linia biegła bardziej oddalona od torów Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej i docierała aż do ulicy Marszałkowskiej. Istniał też odcinek pomiędzy stacją Warszawa Szczęśliwice EKD a Włochy EKD (znajdującej się przy przystanku PKP). W 1934 powstał odcinek pomiędzy stacją Grodzisk Mazowiecki Radońska i Grodzisk Mazowiecki EKD (również blisko stacji PKP), a w 1936 wybudowano odcinek łączący Podkowę Leśną z Milanówkiem.

Wskutek nasilającego się ruchu samochodowego zamknięto odcinki Milanówek – Milanówek Grudów, Grodzisk Mazowiecki WKD – Grodzisk Mazowiecki Radońska oraz Warszawa Włochy WKD – Warszawa Szczęśliwice WKD. W 1975 r. przeniesiono miejski odcinek linii w Warszawie w obecne położenie.

Po II wojnie światowej spółka Elektryczna Kolej Dojazdowa została upaństwowiona, a w 1951 r. zmieniono nazwę na Warszawską Kolej Dojazdową (przedwojenną nazwę określającą wąskotorowe kolejki dojazdowe w okolicy Warszawy). W 2001 r., z powodu podziału PKP na spółki, Warszawska Kolej Dojazdowa stała się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

27 września 2007 r. nastąpiło zamknięcie transakcji zbycia wszystkich należących do PKP S.A. udziałów spółki PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim na rzecz: Samorządu Województwa Mazowieckiego (73%), Gminy Pruszków (9%), Miasta Podkowa Leśna (4%), Gminy Milanówek (2,6%), Gminy Grodzisk Mazowiecki (4,9%), Miasta i Gminy Brwinów (4,9%) oraz Gminy Michałowice (1,6%).

Gaz sieciowy

Gaz sieciowy (ziemny wysokometanowy) jest wykorzystywany w gminie do celów bytowo - gospodarczych i w działalności gospodarczej. Zasilanie odbywa się ze stacji w Regułach przez rurociąg przesyłowy oraz drugostronnie z Raszyna ulicą Polną.

Z gazu sieciowego korzysta większość mieszkańców, około 94%, w tym 84 % użytkuje gaz do celów grzewczych. Jednostkowe zużycie gazu na cele grzewcze ulega sezonowym wahaniom, uzależnionym od temperatur zewnętrznych w okresach zimowych. Zużycie gazu na pozostałe cele jest względnie ustabilizowane. Nie występują żadne trudności w zapewnieniu dostaw. Relacje zużycia w mieszkaniach z ogrzewaniem do nie korzystających z gazu do celów grzewczych wynosi ok. 4:1. Problemem do rozwiązania w najbliższym czasie jest wymiana starej sieci gazowej budowanej około 30 lat temu (sieć uliczna i przyłączeniowa).

Sieć drogowa w gminie

Układ drogowy w gminie Michałowice tworzą drogi wojewódzkie - 4 km (droga nr 719 Warszawa - Żyrardów), drogi powiatowe - 30 km oraz gminne - 150 km. Prawie wszystkie drogi tego układu mają nawierzchnie twarde.

Z dróg gminnych nawierzchnię asfaltową posiada obecnie 75,0 km. Pozostałe rodzaje nawierzchni na tych drogach to beton (1,0 km), kora asfaltowa (3,0 km),tłuczeń (17,8 km), żużel (33,0 km), żwir (0,5 km) i grunt naturalny (19,9 km).

Prawie 40% długości sieci dróg gminnych przypada na trzy obręby geodezyjne z zabudową typu osiedlowego, drogi gminne mają tu charakter ulic miejskich, a ich sieć stanowi w miarę regularny układ dostosowany do bezpośredniej obsługi działek budowlanych. Przy drogach gminnych i powiatowych aktualnie na terenie gminy znajduje się 18,2 km chodników.

Content: © Copyright 2019: Zarząd Osiedla Michałowice
Template: Joomla 3.0 templates. All rights reserved.