Artykuły

Pomoc społeczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice

ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, Reguły
05-816 Michałowice
tel: (22) 350-91-20
fax: (22) 350-91-21
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
http://www.gops.michalowice.pl


godziny otwarcia:
pn: 9:00-17:00
wt-czw: 8:00-16:00
pt: 8:00-12:00

Zadania z zakresu świadczeń rodzinnych wypełnia pracownik ds. świadczeń rodzinnych Pani Katarzyna Wróblewska w godzinach pracy ośrodka.

Zadania z zakresu funduszu alimentacyjnego wypełnia Pani Renata Feder-Schab w godzinach pracy ośrodka.

Zadania z zakresu dodatków mieszkaniowych wypełnia Pani Edyta Żaczkiewicz w piątki w godzinach 8.00 -12.00

Poradę prawną można otrzymać w środy w godzinach 12.00 -16.00, oraz w piątki w godzinach 8.00- 12.00. Porady udzielane są przez radcę prawnego Panią Danielę Tomczak po uprzednim umówieniu za pośrednictwem pracownika socjalnego.

Konsultację psychologiczną można uzyskać w poniedziałki od godziny 16.30 do 17.30 po uprzednim umówieniu się. Poradnictwa psychologicznego udziela Pani Izabela Bielecka.

Kierownik ośrodka Iwona Radzimirska przyjmuje interesantów codziennie w godzinach pracy ośrodka.

 

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Michałowicach z siedzibą w Nowej Wsi
ul. Główna 52 A
tel. (22) 758 28 22

 

Skład członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

  1. Jadwiga Jodłowska - przewodnicząca GKRPA, zastępca dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi
  2. Andrzej Olecki- zastępca przewodniczącej, dyrektor Zespołu Szkół w Michałowicach
  3. Irena Lipińska- członek, Pełnomocnik Wójta Gminy Michałowice ds. rozwiązywania problemów alkoholowych
  4. Grażyna Janeczko- Skoczyłaś - członek GKRPA, specjalista ds.uzależnień w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszkowie, Poradni Odwykowej w Pruszkowie
  5. Piotr Mikusek- członek GKRPA, funkcjonariusz Komisariatu Policji w Regułach
  6. Zenon Kulka - członek GKRPA, lekarz-psychiatra w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Harmonogram pracy gminnej komisji ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Michałowicach:

  1. Dyżury w punkcie informacyjno - konsultacyjnym dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin odbywają się w każdy czwartek w godz. 17.00 -19.00
  2. Dyżury członków Komisji związane z przyjmowaniem wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, odbywają się w ostatni piątek miesiąca w godz. 15.00-17.00. W ramach dyżuru członkowie Komisji przygotowują dokumenty do sądu, uczestniczą w rozprawach sądowych, utrzymują kontakt z Poradnią Odwykową, Ośrodkiem Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia, prowadzą zaplanowane rozmowy z osobami z problemem alkoholowym.
  3. Posiedzenia Komisji odbywają się w drugi i ostatni piątek miesiąca od godz. 17.00. Podczas posiedzeń omawiane są następujące zagadnienia: ustalanie zasad pracy w danym roku - przydział obowiązków, ustalanie miesięcznego harmonogramu pracy Komisji, konsultacje z pełnomocnikiem Wójta, ustalanie terminów kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych, wydawanie postanowień w sprawie usytuowania i limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych, omawianie spraw klientów oraz spraw związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, podsumowanie miesięcznej i rocznej pracy.
  4. Kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych dokonywane są raz w roku. W przypadku zaleceń pokontrolnych oraz zgłaszanych nieprawidłowości w funkcjonowaniu punktu, dokonywane są rekontrole i kontrole dodatkowe.
Content: © Copyright 2019: Zarząd Osiedla Michałowice
Template: Joomla 3.0 templates. All rights reserved.