Artykuły

Ogólne zebranie mieszkańców Osiedla Michałowice 16.09.2015

16 września 2015 godz. 18.30

OGÓLNE ZEBRANIE

MIESZKAŃCÓW

OSIEDLA

MICHAŁOWICE

Na podstawie § 5 ust. 3 pkt 1 Statutu Osiedla Michałowice – Przewodniczący Zarządu Osiedla Michałowice zwołuje

Ogólne Zebranie Mieszkańców, które odbędzie się

16 września 2015 godz.18.30

w budynku Szkoły Podstawowej ul. Szkolna 15

 

Proponowany porządek zebrania

1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku obrad, oraz wybór sekretarza zebrania,

2. Sprawozdanie Zarządu Osiedla z realizacji uchwał i wniosków,

3. Przyjęcie protokołu z zebrania z dnia 28 maja 2015r,

4. Podjęcie uchwały zebrania w sprawie uchwalenia wniosku o przeznaczenie środków dla osiedla

     na rok 2016,

5. Informacja Wójta Gminy na temat bieżących problemów Osiedla i Gminy,

6. Propozycje wniosków mieszkańców do projektu budżetu gminy na r. 2016

7. Sprawy wniesione przez mieszkańców Osiedla,

8. Dyskusja i wnioski.

W przypadku braku kworum w pierwszym terminie o godz. 18.30, zebranie odbędzie się w drugim terminie o godz. 19.00.

Protokół z zebrania z 28 maja 2015 do wglądu u Przewodniczącego (t.502603707)

                                                                                  Przewodniczący Zarządu Osiedla Michałowice

                                                                                                          Mariusz Kaźmierczak

Content: © Copyright 2019: Zarząd Osiedla Michałowice
Template: Joomla 3.0 templates. All rights reserved.